Zpět

Dotace na nákup elektromobilů - pro firmy už od prosince 2023

Přidáno: 3.12.2023 9:43.31 Počet shlédnutí: 244

03 Prosinec 2023

elektroauto

Od prosince 2023 mohou čeští podnikatelé získat až 1,65 Miliardy Korun českých na nákup bezemisních vozidel (bateriové elektromobily, nebo vozy s vodíkovým pohonem).

Program s názvem "Záruka Elekromobilita - I. výzva" je spuštěn Ministerstvem průmyslu a obchodu do letošního prosince.

A jak podpora probíhá???

- podpora nerozlišuje žadatele podle velikosti, mohou žádat malí podnikatelé i velké firmy

- příjemce musí být registrován jako poplatník daně z příjmu

- vyloučeny jsou podniky, které jsou vlastněny územně správními celky

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ke dni podání žádosti musí žadatelé splňovat řadu podmínek:

 • Musí být malým, středním, nebo velkým podnikem.
 • Musí mít zapsány skutečné majitele v evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
 • Musí být oprávněn k podnikání na území České republiky v ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt.
 • Musí být osobou, u níž poskytnutí podpory není v rozporu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
 • Má uzavřena minimálně poslední dvě účetní období.
 • Nesmí naplňovat znaky úpadku dle ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo).
 • Nesmí mít nevypořádané nedoplatky vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory z programů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie; posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky.
 • Nesmí mít nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců.
 • Nesmí být subjektem, proti jehož majetku je vedena exekuce.
 • Nesmí být v likvidaci.
 • Nesmí být subjektem, u něhož bylo rozhodnuto o úpadku dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů (v případě odštěpného závodu zahraničního podniku podle právního řádu v zemi, kde má podnik sídlo); pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na něj jako na podnik v úpadku.
 • Nesmí mít peněžitý dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí komise, že podpora byla protiprávní a neslučitelná se společným trhem.
 • Nesmí být subjektem, kterému byl soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti.
 • Nesmí být podnikatelem v obtížích podle definice v čl. 2 odst. 18 Nařízení GBER.
 • Nesmí v souvislosti s jeho osobou existovat střet zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet unie (dále také jen „Finanční nařízení")

—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kdo na podporu nemá nárok?

- žadatelé v oboru výroby zbraní a střeliva
- žadatelé v oboru finančnictví a pojišťovnictví, heren, kasin a sázkových kanceláří
- neuspějí organizace u kterých státní instituce vyhodnotí porušování rovných příležitostí mužů a žen, diskriminace na    základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace

Žádost o dotace, termín

Výzvu spustí Ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci. Žádosti bude přijímat až do 30. září 2025, tedy do vyčerpání finančního stropu finančních prostředků z Evropské unie - 1,65 miliardy Korun českých.
Očekává se ale, že peníze budou vyčerpány již během roku 2024.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výše poskytnutého finančního příspěvku

- U osobních vozidel kategorie M1 může příspěvek činit až 200.000,- Kč na jedno vozidlo.
  Množství vozidel není omezené.
- U nákladních vozidel kategorie N1 je příspěvek nastaven na 250.000,- Kč na jedno vozidlo.
- U vodíkových vozů a kategorie N2 je pak příspěvek nastaven na 300.000,- Kč na jeden vůz.

Příspěvek je vyplácen přímo na účet příjemce podpory po registraci vozidla a po předložení kupní smlouvy, dokladu o uhrazení kupní ceny podle této smlouvy a osvědčení o registraci vozidla.
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kde a jak podat žádost?

Žádosti o podporu budou přijímat všechny pobočky i regionální pracoviště Národní rozvojové banky.
Žádost o podporu musí obsahovat vyplněný formulář přílohy "Projekt žádosti o podporu" a kopii smlouvy o úvěru. Leasingové společnosti jsou také schopny vyřídit potřebné legislativní úkony (pokud se u nich vůz pořizuje).

Administrativa a povinnosti?

Příjemce podpory musí kdykoliv na požádání umožnit přístup do svého sídla podnikání pracovníkům Národní rozvojové banky, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí a orgánů Evropské komise - aby nedocházelo k ohrožení finančních zájmů EU.

Předvolby soukromí


Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Nezapomeňte před odesláním tohoto formuláře vybrat Vámi požadované varianty.

Kontrolný kód

i